חיפוש
מאמן אישי מנהל תיקים 0508356529
 
 
 תורת גלי אליוט
 
 
 
אין כמעט מתלמד של ניתוח טכני שלא שמע על תורת גלי אליוט ונשבה בקסמה. עם זאת, למרות

הפופולאריות שלה, תורת גלי אליוט היא כלי טכני שרבים לוקים בהבנתו. רבים מהסוחרים מוצאים כי

העקרונות הבסיסיים של התורה מסובכים להחריד ויישומם נתון לפרשנות. אלה המבינים את כללי התורה

כהלכה יודעים כי מדובר בכלי מהימן לצורך חיזוי תנועת המחיר. אלה המיישמים את עקרונות התורה שלא

כהלכה לרוב מעמידים תחזיות שגויות, ומכך מסיקים כי התורה לוקה בחסר. אף על פי כן, סוחרים רבים

מסתמכים על תורת גלי אליוט לשם זיהוי מדויק של נקודות מפנה בתנועת המחיר.

תורת הגלים: היסודות

תורת גלי אליוט פותחה במקור על ידי רלף נלסון בשנות השלושים ככלי לצורך חיזוי תנודות המחיר בשוק

המניות. אולם בחלוף הזמן, יושמה התיאוריה גם בשווקים אחרים, ובראש ובראשונה נפוצה השיטה בשוק

המט"ח. הפופולאריות הגדולה של השיטה בקרב סוחרי המט"ח נובעת מהעובדה כי 80% מנפח המסחר

בשוק המט"ח מתנהל על ידי ספקולנטים. עובדה זו חשובה משום שהתיאוריה מתבססת על הנחותיה של

פסיכולוגיית ההמונים. כיום תורת גלי אליוט היא כלי נפוץ מאוד לניתוח השוק בקרב טכנאים של בנקי

השקעות ושחקני שוק גדולים. תורת גלי אליוט נשענת על הנחת המוצא כי השווקים אינם פועלים ביעילות

מוחלטת. בעקבות כך, השתנות המחירים מרגע לרגע אינה אקראית, כי אם נגזרת מן השינויים בהתנהגותו

של המשקיע, שינויים הניתנים לחיזוי במסגרת פסיכולוגיית ההמונים.
כיצד מחולקת המגמה לגלים?

לפני שניגש לפירוט דגם הגלים של התיאוריה, ראשית יש להפנים את עיקרון היסוד לפיו כל תנועה גוררת

תנועה נגדית. עיקרון זה חל גם בתורת גלי אליוט. הבה נבחן ראשית את מבנה הגלים הבסיסי ביותר. בלב

תורת הגלים עומד הרעיון לפיו תנועת המחיר נעה בגלים, המתחלקים לשני סוגים: גלים

דוחפים )גלים

הנעים עם כיוון המגמה( וגלים

מתקנים )גלים הנעים בניגוד לכיוון המגמה(. כפי שניתן לראות בתרשים

למטה, המגמה מורכבת מחמישה גלים דוחפים ומשלושה גלים מתקנים. הגלים, כמובן, מחולקים לגלי

משנה, אולם בכך נעסוק בהמשך דברינו.

גלים דוחפים וגלים מתקנים

כדי להבין לאשורה את תורת גלי אליוט, חשוב להבין את ההיגיון הפסיכולוגי העומד מאחורי כל אחד

מהגלים בדגם, מאחר שתנועת הזיגזג מייצגת את היטלטלות המשקיעים בין אופטימיות לפסימיות. לצורך

העניין, הבה נניח כי מדובר בשוק שורי.

גל 1 )דוחף(: גל עולה במהלך שורי גדול –

המחיר עולה לאחר שמספר מועט יחסית של סוחרים

רוכשים את הצמד מטעמים פונדמנטליים או טכניים, מה שמביא לעליית המחיר מרמת השפל.

גל 2 )מתקן(: גל יורד במהלך דובי גדול –

לאחר העלייה הראשונית, הסוחרים עשויים לקבל איתותים

פונדמנטליים או טכניים המצביעים על כך שהשוק במצב של קניית-יתר. במקרה כזה, הסוחרים שרכשו

את המטבע בתחילה עשויים להחליט לממש רווחים, ובמקביל סוחרים המצטרפים אל השוק מבקשים

לנצל את המומנטום השלילי ופותחים פוזיציות דוביות. אלה הם הגורמים המניעים את הגל השני המתקן.

המחיר אמנם נע בניגוד לכיוון המגמה הראשונית, אולם על פי רוב המחיר אינו נסוג עד לרמת השפל

הראשונית שמשכה את גל הרוכשים הראשון.

גל 3 )דוחף(: גל עולה במהלך שורי גדול –

פעמים רבות הגל השלישי הוא הנרחב ביותר מבין חמשת

גלי המגמה והוא מהווה את הגל המרכזי של המגמה. כוחו נובע מכך שכמות גדולה של סוחרים מנצלים

את הזדמנות הקנייה שנוצרה לאחר ירידת המחיר בגל 2. בשל זרם הקונים הרב, המניה נוסקת מעלה

במידה הגדולה ביותר, והמחיר מעפיל אל מעל הפסגה שקבע הגל הראשון.

גל 4 )תיקון(: גל יורד במהלך דובי גדול –

גל 4 יוצא לדרך כאשר השוק מגיע למצב של קניית-יתר,

והסוחרים מחליטים בעקבות כך לנצל את עליית המחיר הנאה של גל 3 ומממשים רווחים. ככלל, עדיין

זורמים אל השוק קונים רבים, כך שנסיגת המחיר הינה מצומצמת יחסית.

גל 5 )דוחף(: גל עולה במהלך שורי גדול –

גל 5 מסמן את הצלע האחרונה של העלייה. בשלב זה, כל

רצונם של הסוחרים הוא להבטיח את רווחיהם והם אינם שועים עוד לנימוקים פונדמנטליים המצדיקים

קנייה, והם מחליטים למכור בכל מחיר. המחיר מבצע קפיצה אחרונה לשיא נוסף, ולאחר מכן מתהפך

מצביע על סטייה. RSI- ומתחיל בתיקון. ההיפוך מתרחש לרוב כאשר מדד ה

שלושת גלי התיקון

לא נראה בתחילה שונה מהגלים המתקנים בתוך המגמה. אולם אם A

תיקון העלייה – על פניו, גל :A גל

ניתן לחלקו לחמישה גלי משנה, הרי שהדבר מעיד על ראשית התפתחותה של מגמה חדשה בשוק.

מזמן על פי רוב הזדמנות לסוחרים הדוביים המעוניינים לנצל את B

תיקון של שוק דובי – גל :B גל

העובדה כי סוחרי השורט מממשים רווחים וסוחרי הלונג סוגרים את הפוזיציות שלהם.

הוא הגל האחרון בסדרת הגלים. בשלב זה, המחיר פורץ את כל אזורי C

סיום המגמה – גל :C גל

התמיכה המהותיים ומרבית הניתוחים הטכניים מצביעים על סיומו של המסע כולו.

כללי החלוקה לגלים

אמנם כל מנתח עשוי להעמיד חלוקת גלים כראות עיניו, אולם ישנם שלושה חוקים בסיסיים שאין להפר

אותם.

. כלל 1: גל 2 אינו יכול להחזיר יותר מ -100% מגל 1

: הפרה של כלל 1

. כלל 2: גל 4 אינו יכול לחפוף את גל 1

: הפרה של כלל 2

3 ו -5 , גל 3 לעולם לא יהיה הקצר ביותר )על פי רוב הוא הגל הגדול , כלל 3: מבין הגלים 1

מכולם(.

: הפרה של כלל 3

החלוקה לגלי משנה

הסיבה העיקרית המקשה על הבנת תורת גלי אליוט היא העובדה כדי לרוב חלוקת הגלים מתרחשת

בכמה קני מידה במקביל. במילים אחרות, כל גל מתחלק לגלי משנה, וכן הלאה. זוהי הסיבה כי פעמים

רבות ישנן מספר דרכים קבילות לחלק את הגלים. הגלים הגדולים קובעים את כיוונה של המגמה

השלטת, ואילו גלי המשנה מסייעים לקבוע את המגמות הקטנות יותר. כלי נוסף המשלים את תורת הגלים

ומסייע לסוחרים לחשב נקודות פסגה ותחתית אפשריות הוא סדרת יחסי פיבונאצ'י. כמו כן, כלי זה מסייע

לזהות אפשרויות מסחר בתוך המגמה או בתוך מגמות המשנה. בבואם ליישם את תורת הגלים, על

הסוחרים להיות מודעים הן לגלים הגדולים והן לגלי המשנה. להלן דוגמא לחלוקת שני גלים גדולים לגלי

משנה:

מזעור האפשרות של חיזוי מוטעה

מאחר שבכל עת ניתן לחלק את תנועת המחיר במספר אופנים שונים, על הסוחרים לציית למספר כללים

כדי לצמצם את האפשרות של חיזוי מוטעה. בראש ובראשונה, על הסוחר להפנים את העיקרון לפיו

"המגמה היא ידידתך." הווה אומר, יהיה זה נבון יותר לחפש הזדמנויות מכירה כאשר המגמה היא דובית,

ולחלופין, לחפש הזדמנויות קנייה כאשר המגמה היא שורית. שנית, יש לקבוע תמיד רמות סטופ, כדי

להגביל את ההפסד האפשרי. יחסי פיבונאצ'י הינם אחד הכלים השימושיים ביותר לצורך זיהוי נקודות שיא

ושפל אפשריות של גלי המגמה. כך למשל, פעמים תכופות גל 2 מחזיר כ -38% מגל 1. החזרות בשיעור

של 50% ו -61.8% הינן שכיחות גם כן.

המתווה עלייה בת חמישה גלים: EURUSD- להלן תנועת מחיר של ה

) ספטמבר 2004 ( FXCM *המדריך נכתב על ידי קתי לין, אסטרטגית ראשית של

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1