חיפוש
מאמן אישי מנהל תיקים 0508356529               WWW.GOGOBORSA.CO.IL

אינדיקאטור מדד הכיווניות הממוצעת – ADX

הקדמה

מדד הכיווניות הממוצעת (Average Directional Index – ADX), מדד הכיוון החיובי (-DI) ומדד הכיוון השלילי (+DI) הם קבוצה של מדדי תנועה כיוונית שמהווים מערכת מסחר שפיתח וולס וויילדר.

ה-ADX עוצב לשימוש עם סחורות ומחירים יומיים, אך ניתן להשתמש בו גם למניות ולמט"ח.

ה-ADX מודד את חוזק המגמה מבלי להתייחס לכיוונה. שני המדדים האחרים, +DI ו–DI, משלימים את ADX באמצעות הגדרת כיוון המגמה. כאשר משתמשים בהם ביחד ניתן לזהות את כיוון וחוזק המגמה.

וויילדר תיאר את מדדי הכיווניות בספרו מ-1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
ספר זה כולל גם מידע על טווח אמיתי ממוצע (ATR), מערכת ה-Parabolic SAR ו-RSI. למרות שפותחו לפני עידן המחשבים, המדדים של וויילדר מפורטים ביותר בחישוביהם ועמדו במבחן הזמן.

תנועה כיוונית

תנועה לכיוון חיובי (+DM) ותנועה לכיוון שלילי (-DM) יוצרות את הבסיס של ה-ADX. וויילדר קבע את הכיווניות על ידי השוואת ההפרש בין שתי רמות שפל רצופות להפרש בין רמות השיא.
תנועה כיוונית היא חיובית (+) כשהשיא הנוכחי פחות השיא הקודם גדול מהשפל הקודם פחות השפל הנוכחי. זו תנועה לכיוון חיובי (+DM) והיא שווה לשיא הנוכחי פחות השיא הקודם, בתנאי שהתוצאה חיובית. ערך שלילי ייחשב כאפס.
תנועה כיוונית היא שלילית (-) כשהשפל הקודם פחות השפל הנוכחי גדול מהשיא הנוכחי פחות השיא הקודם. זו תנועה לכיוון שלילי (-DM) והיא שווה לשפל הקודם פחות השפל הנוכחי, בתנאי שהתוצאה חיובית. ערך שלילי ייחשב כאפס.

חישוב

אתם לא תצטרכו לחשב את המדד אף פעם אבל חשוב מאוד להבין איך הוא מחושב!

שלבי החישוב עבור ADX מפורטים בכל שלב. לא נפרט לגבי טווח אמיתי ממוצע (ATR) משום שישנו מאמר נפרד העוסק בו. בעיקרון, ATR הוא הגרסה של וויילדר לטווח מסחר של שתי תקופות. גרסאות מוחלקות של +DM ו-DM- מחולקות לגרסה מוחלקת של ATR כדי לשקף את גודלה האמיתי של התנודה. הדוגמא שלהלן מבוססת על חישוב ADX ל-14 יום.

1. חשב את הטווח האמיתי (TR), את ה-+DM, ואת ה–DM עבור כל תקופה.
2. החלק את הערכים התקופתיים הללו באמצעות טכניקות ההחלקה של וויילדר. אלה מתוארות בפירוט בקטע הבא.
3. חלק את ה-+DM המוחלק ל-14 יום ב-TR המוחלק ל-14 יום על מנת למצוא את ה-+DI ל-14 יום (+DI14). כפול ב-100 כדי להזיז את הנקודה העשרונית. ה-+DI14 הזה הוא ה-+DI (קו ירוק) שמשורטט לצד ADX.
4. חלק את ה–DM המוחלק ל-14 יום ב-TR המוחלק ל-14 יום על מנת למצוא את ה–DI ל-14 יום (-DI14). כפול ב-100 כדי להזיז את הנקודה העשרונית. ה–DI14 הזה הוא ה–DI (קו אדום) שמשורטט לצד ADX.
5. מדד הכיווניות (DX) שווה לערך המוחלט של +DI14 פחות -DI14, לחלק לסכום של +DI14 ו–DI14.
6. אחרי כל הצעדים הללו, הגיע הזמן לחשב את ה-ADX. ערך ה-ADX הראשון הוא פשוט ממוצע ל-14 יום של DX.

הגרף שלהלן מראה דוגמא ל-ADX.ADX

ADX

ההחלקה של וויילדר

כפי שראינו בחישוב ה-ADX, התהליך כולל החלקה רבה וחשוב להבין את ההשפעות שלה.
בשל טכניקות ההחלקה של וויילדר, דרושות כ-150 תקופות של נתונים כדי להתחיל לקבל ערכי ADX אמיתיים.וויילדר משתמש בטכניקות החלקה דומות בחישובי ה-ATR וה-RSI שלו. ערכי ADX המשתמשים רק ב-30 תקופות של נתונים היסטוריים לא יתאמו את ערכי ה-ADX המשתמשים ב-150 תקופות של נתונים היסטוריים. ערכי ADX עם 150 ימי נתונים או יותר יישארו עקביים.

הטכניקה הראשונה משמשת להחלקה ערכי ה-+DM1, -DM1 ו-TR1 של כל תקופה לאורך 14 תקופות. בדומה לממוצע נע מעריכי, גם כאן החישוב צריך להתחיל במקום כלשהו, לכן הערך הראשון הוא פשוט סכום 14 התקופות הראשונות. כפי שנראה להלן, ההחלקה מתחילה עם חישוב 14-התקופות השני וממשיך משם והלאה.

TR14 ראשון = סכום של 14 התקופות הראשונות של TR1
TR14 שני = TR14 ראשון – (TR14 ראשון \ 14) + TR1 נוכחי.
הערכים מכאן והלאה = TR14 אחרון – (TR14 אחרון \ 14) + TR14 נוכחי.

הטכניקה השנייה משמשת להחלקה ערכי ה-DX של כל תקופה לקבלת מדד הכיווניות הממוצעת (ADX). ראשית, יש לחשב ממוצע ל-14 ימים הראשונים כנקודת התחלה, והחל מהחישוב השני והלאה משתמשים בטכניקת ההחלקה שלהלן:

ADX14 ראשון = ממוצע של 14 תקופות DX
ADX14 שני = (ADX14 ראשון x 13) + ערך DX נוכחי.
הערכים מכאן והלאה = (ADX14 אחרון x 13) + ערך DX נוכחי.

פרשנות

מדד הכיווניות הממוצעת (ADX) משמש לחישוב החוזק או החולשה של המגמה, ולא את כיוונה. התנועה הכיוונית מוגדרת על ידי +DI ו–DI.
באופן כללי, השורים שולטים כאשר +DI גדול מ–DI, והדובים שולטים כאשר -DI- גדול יותר. ניתן לשלב חציות של המדדים הכיווניים הללו עם ADX לכדי מערכת מסחר שלמה.

בטרם נסביר את האיתותים עם דוגמאות, יש לזכור שוויילדר סחר בסחורות ובמט"ח. הדוגמאות בספרו מבוססות על כלים אלה ולא על מניות. אין זה אומר שלא ניתן להשתמש במדדים שלו עם מניות. ישנן מניות בעלות מאפיינים הדומים למאפייניהן של סחורות, הנוטות להיות תנודתיות יותר עם מגמות קצרות וחזקות יותר. מניות בעלות רמת תנודתיות נמוכה עשויות שלא לייצר איתותים לפי הפרמטרים של וויילדר. קרוב לוודאי שיהיה צורך להתאים את הגדרות המדד או את הפרמטרים של האיתות בהתאם למאפייני המניה.

חוזק מגמה

הדבר הבסיסי ביותר שניתן לעשות עם ה-ADX הוא לקבוע אם צמד נמצא במגמה או לא. קביעה זו מסייעת לסוחרים לבחור בין שיטת מסחר עוקבת מגמה לבין שיטת מסחר בדשדוש.

וויילדר טוען שמגמה חזקה קיימת כאשר ADX נמצא מעל ל-25 ושאין מגמה כאשר ADX נמצא מתחת ל-20. נראה שקיים תחום אפור בין 20 ל-25.
כפי שציינו לעיל, יתכן שיהיה צורך להתאים את ההגדרות על מנת להגביר את הרגישות ולקבל איתותים יותר טובים.

ל-ADX יש גם השהיית תגובה ניכרת הנוצר כתוצאה מכל טכניקות ההחלקה. אנליסטים טכניים רבים משתמשים ב-20 כרמת המפתח של ADX SuperADX" אני מסביר איך להתאים את מספר התקופות של ADX ושל +DI ו–DI בנפרד כדי שיתאימו לכל צמד מט"ח ולכל מנייה).

ADX-DMI

ADX-DMI

הגרף שלעיל מראה את הצמד USDCHF עם ADX של 13 יום ו- DI של 18 יום.
הצמד נמצא בדשדוש עד הקו הכחול (נקודה 1). ADX נמצא רוב הזמן מתחת ל- 25 ושני ה- DI נמצאים כל הזמן מתחת ל- 25.
החל מהקו הכחול רואים עלייה של DI+ מעל 25 ומייד אחריו גם ADX עולה מעל 25. כאן מתילה מגמת עלייה.
המלבנים המסומנים 2 ו- 3 מסמנים תקופות דשדוש. ביניהם יש עוד גל של עלייה המסומן באופן ברור על ידי ADX ו- +DI. לאחר מספר 3 יש עוד גל של עלייה. גם הוא מסומן על ידי האינדיקטורים באופן ברור.
נקודה 4 היא נקודה מעניינת. ADX לא יורד מתחת ל- 25 ויש הצלבה בין שני ה- DI. מצב כזה מצביע על שינוי מגמה חד ללא תקופת דשדוש בין המגמות.
במשך כל הזמן, עד נקודה 5, DI- נישאר מעל DI+. זה מצביע על מגמת ירידה יציבה.
בנקודה 5 רואים הצלבה נוספת של ה- DI ובנקודה 6 יש עלייה של DI+ מעל 25 יחד עם עלייה של ADX מעל 25. זה מסמן את הפסקת מגמת העלייה (שימו לב, הפסקה אבל עדיין לא היפוך מגמה!).
בנקודה 7 שוב שני ה- DI מתחת ל- 25 ו- ADX מתנדנד סביב קו ה- 25. זאת שוב תקופה של דשדוש.

מערכת חציית DI

וויילדר הציע מערכת פשוטה למסחר עם מדדי הכיווניות הללו. הדרישה הראשונה היא ש-ADX יהיה מעל ל-25. זה מבטיח שהמחירים נמצאים במגמה. איתות קנייה מופיע כאשר +DI חוצה אל מעל ל–DI. וויילדר ביסס את הסטופ הראשוני על השפל של יום האיתות. האיתות נמשך כל עוד שפל זה לא נפרץ, אפילו אם ה-+DI חוצה בחזרה אל מתחת ל–DI. יש להמתין ששפל זה ייפרץ לפני נטישת האיתות. איתות שורי זה מחוזק אם וכאשר ADX עולה והמגמה מתחזקת. ברגע שהמגמה מתפתחת והופכת לרווחית, עלינו להציב סטופ-לוס וסטופ נגרר למקרה שהמגמה תתהפך.
איתות מכירה מופיע כאשר -DI חוצה אל מעל ל-+DI. השיא של יום איתות המכירה הופך לסטופ-לוס הראשוני.

כמו בשיטות אחרות מסוג זה, יהיו איתותים מצוינים ואיתותים גרועים. כמו תמיד, המפתח הוא לשלב היבטים אחרים של ניתוח טכני. על ידי הבנה מעמיקה של דרך העבודה עם האינדיקטור ושימוש במספר מועט של כלי תמיכה נוספים אפשר לצמצם את איתותי השווא בצורה מאוד משמעותית!

מסקנות

חישובי מדד הכיווניות מורכבים, הפרשנות שלו פשוטה, ויישום מוצלח שלו דורש לימוד ותרגול.
חציות +DI ו–DI הן נפוצות למדי, ויש לסנן איתותים אלה באמצעות ניתוח משלים.
לימוד האינטראקציה בין ADX ל- DI יפחית משמעותית את כמות איתותי השווא.
כדאי גם לבדוק ערכים שונים ל- ADX ול- DI.

מחקר נוסף

ספר: New Concepts in Technical Trading Systems של וולס וויילדר.
ספר זה, שנכתב על ידי ממציא המדד, כולל פרק שלם המוקדש למדדי כיווניות. וויילדר עוסק גם ב-RSI, Parabolic SAR, Average True Range (ATR) ועוד בספר קלאסי זה.

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1