חיפוש
מאמן אישי מנהל תיקים 0508356529


www.gogoborsa.co.il

                                   הרגולציה בשוק המט"ח

פורקס, שהוא שוק המט"ח, עשוי לעבור טלטלה בזמן הקרוב. זאת למה? משום ההצעה המסתמנת לפקח על שוק המט"ח, שעד היום מתנהל כשוק חופשי ללא פיקוח כלל או עם פיקוח מועט. משום כך, כך נטען, הוא צומח במהירות וגם בעקבות התפתחות הטכנולוגיה, המסחר באינטרנט ושוקי ההון הנגישים לציבור . פיקוח זה ייעשה תוך שנה באמצעות הסדרה של פעילויות שונות ע"י חוקים או תקנות אחרי שאלה נגררים כבר כחמש שנים. הסדרה זו נקראת רגולציה, שמתבצעת ע"י המדינה או רשויות שונות. במקרה של
הפורקס, שוק המט"ח,  מדובר ברשות לניירות ערך, המציעה לפקח על חדרי המסחר במט"ח.

רגולציה בשוק הפורקס - השינוי הצפוי:

תחת רגולציה בשוק הפורקס המפעילים של חדרי המסחר במט"ח יידרשו לקבלת רישיונות וגם להצגת הון עצמי מינימלי וביטוח.  הרשות לניירות ערך היא זו שתיתן היתר לאדם המעוניין להיות בעל שליטה בחברת פורקס, וזה אומר דרישות נאמנות וכשירות, כלומר, ללא עבר של הרשעות בעברות מרמה בשוק ההון. בנוסף, תדאג הרגולציה לכך, שחברות הפורקס לא יוכלו להרוויח על חשבון הציבור הסוחר במט"ח. חברות הפורקס הפועלות תחת רגולציה יידרשו לעמוד בתקנות בדבר אופי הטיפול בכספים של לקוחותיה. כמו כן, עליהן יהיה לעמוד בחובת דיווח לציבור ולרשות לניירות ערך.

חברות הפורקס בארץ:

יש לציין, ששוק הפורקס בארץ כולל עשרות חברות פורקס, המגלגלות עשרות מיליונים של דולרים. במציאות הקיימת החברות עושות הכל למשוך לקוחות, החל מקורס חינם וכלה בהבטחות לתשואה גבוהה. עוד נשמעות טענות כי בענף הפורקס מתקיים ניגוד עניינים מובנה בין החברות ללקוחות. יותר מכך, עוד נטען כי החברות מתגמלות סוכנים ומשווקים על הפסדים של לקוחות הפורקס. אין לשכוח, כי המשקיעים מפקידים מראש כספים אצל בעל זירת המסחר במט"ח, והם נמצאים בשליטתו וללא פיקוח על דרך השימוש בכספים.

תגובות חברות הפורקס:

מעניינות התגובות למהלך הרגולציה המסתמן; חברות הפורקס המובילות, כגון איזי פורקס, פינקסו, פורקס פלייס, (כל אלה לא פעילים היום)גו פורקס ועוד, מברכות על ההסדרה המתוכננת. מנכ"ל אחת מחברות המט"ח הביע הערכה על היוזמה לרגולציה. לדבריו, החברות הגדולות מנהלות מסחר הוגן, בעוד שוק המט"ח במדינות העולם מתנהל תחת רגולציה. במקביל לכך, ההערכה היא כי חלק מחדרי המסחר במט"ח, שהם זירות המסחר, ייסגרו. 
חברות רבות מעריכות, כי עליהן יהיה לשנות את המודל העסקי שלהן. הכוונה היא לעבור למודל ECN , הנקרא גם ברוקראז'. על פי מודל זה חברת המסחר במט"ח משמשת מתווכת בלבד. זאת, לעומת המודל הקיים היום, הנקרא מודל "עושה שוק", ובו מתאפשר ניגוד העניינים בין החברה ללקוח.

הרשות לניירות ערך, הפועלת בהחלת הרגולציה בענף המסחר במט"ח, השלימה את עבודתה בכל הקשור לניסוח החוק. מן הדין כעת לזרז תהליכי חקיקה כדי ליצור שקיפות בשוק ההון ולהגן על המשקיעים בשוק המט"ח.


forex7to8ampm@gmail.com

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1