חיפוש


www.gogoborsa.co.ilמבוא לניתוח טכני

ניתוח טכני היא שיטה לחיזוי תנודות מחירים תוך התייחסות לנתוני השוק בלבד.
נתוני המחירים מתוך שוק מסוים מהווים את סוג המידע הנפוץ ביותר המשמש את הטכנאים, למרות שרבים ישימו דגש על נפחי מסחר ועניין בחוזים עתידיים. השורה התחתונה ביישום כל שיטת ניתוח, טכנית או אחרת, היא לפעול על פי השיטות הבסיסיות אשר מציגות תוצאות מוכחות על פני פרק זמן ממושך. לאחר זיהוי שיטת המסחר המתאימה לכם, ניתן לשלב את שיטות המחקר המורכבים יותר בארגז כלי המסחר שלכם.
כמעט כל סוחר עושה שימוש בסוג מסוים של שיטה לניתוח פונדמנטלי. אפילו התומך הנלהב ביותר בעקרונות השוק יבחן מדי פעם את תרשימי המחירים לפני ביצוע עסקה. ברמתן הבסיסית ביותר, התרשימים הללו מסייעות לסוחרים לזהות את נקודות הכניסה והיציאה האידיאליות בעסקה. הן מספקות המחשה וויזואלית לפעילות המחירים ההיסטורית של כל נייר שנבחן. לכן, יכולים הסוחרים לבחון את נתוני הטבלה ולדעת אם הם רוכשים במחיר הוגן (בהתבסס על ההיסטוריה של המחירים בשוק מסוים), מוכרים בשיא מחזורי או אולי משקיעים את ההון שלהם לתוך שוק צידי והפכפך. אלה הם רק מקצת מתנאי השוק שהתרשימים מציגים בפני הסוחרים. בהתאם לרמת התחכום שלהן, יכולים התרשימים להציע ניתוחים מורכבים יותר של השוק.
על פני השטח, ייתכן ויתקבל הרושם שהטכנאים מתעלמים מעקרונות השוק, תוך שהם מקיפים את עצמם בתרשימים ובטבלאות נתונים. אולם, סוחרים טכניים יאמרו כי כל עקרונות המסחר מוצגות כבר בתוך המחיר. הם אינם מוטרדים מכך שאסון טבע או מקדם אינפלציה גרם לעלייה חדה במחירים, כמו שהם מוטרדים מהאופן שבו פעילות המחירים מתאימה לדפוס או מגמה מסוימת. יתרה מכך, מהאופן שבו ניתן להשתמש באותה מגמה לחיזוי מחירים עתידיים.

הניתוח הטכני מתבסס על ההנחה כי:

 • כל עקרונות השוק מוצגים בנתוני השוק הממשיים - לכן, עקרונות השוק וגורמים שונים, כגון דעות שונות
  תקוות, חששות ומצבי רוח של המשתתפים בשוק, אינם דורשים התייחסות.
 • ההיסטוריה חוזרת על עצמה ולכן השווקים נעים בדפוסים די צפויים או לפחות ניתנים לכימות -
  הדפוסים הללו, הנוצרים בעקבות תנודות מחירים, קרויים איתותים. המטרה בניתוח הטכני היא לחשוף את
  האיתותים הללו, המונפקים על ידי השוק הנוכחי, על ידי בחינת האיתותים של השוק בעבר.
 • המחירים משתנים על פי מגמות - טכנאים בדרך כלל אינם מאמינים כי תנודות מחירים הן אקראיות ובלתי
  צפויות. המחירים יכולים להשתנות בכיוון אחד מתוך שלושה: למעלה, למטה או הצידה. ברגע שנקבעת מגמה
  באחד מהכיוונים הללו, היא בדרך כלל תימשך לאורך פרק זמן מסוים.

אבני היסוד בכל ניתוח טכני כוללים תרשימי מחירים, תרשימי נפח ומגוון של ייצוגים מתמטיים שונים לדפוסי
והתנהגות השוק. כאשר הם לרוב מכונים מחקרים, המניפולציות המתמטיות הללו של נתוני שוק שונים משמשות לצורך בחינת העוצמה וכוח העמידה של מגמה מסוימת. לכן, במקום להתבסס רק על תרשימי מחירים לחיזוי ערכי שוק עתידיים, ישתמשו הטכנאים גם במגוון של כלים טכניים אחרים לפני הכניסה למסחר.
כמו בהיבטים אחרים של המסחר, יש לשמור על משמעת מאוד חזקה בעת היישום של ניתוח טכני. לעתים קרובות מדי, הסוחרים לא ימכרו או ירכשו את מקומם בשוק גם לאחר שהוא הגיע לרמת מחירים שזוהתה על ידי הניתוח הטכני שלהם כנקודת כניסה או יציאה. זאת משום שקשה מאוד לסנן את גורמי המציאות אשר הובילו לתנודת המחירים הזו מלכתחילה.
לדוגמא, נניח כי אתם מחזיקים בפוזיציה ארוכה של דולר ארה"ב מול היורו, וכי הגדרתם את נקודת ה-stop/loss
שלכם במרחק של 30 פיפסים מנקודת הכניסה שלכם. אולם, אם סיבה מסוימת, בלתי צפויה, גורמת לתנועה של
הדולר אל מעבר לרמת ה-stop/loss שלכם, ייתכן ותרצו להמשיך להחזיק בפוזיציה למשך פרק זמן נוסף בתקווה שהיא תחזור לרמה רווחית. קשה מאוד לקבל את ההחלטה על קבלת ההפסדים, וקשה עוד יותר העמידה בפני הפיתוי של מימוש רווחים מוקדם מדי במהלך פעולת מסחר. פעולה זו קרויה השארת כסף על השולחן. טעות נפוצה היא לדבוק בעסקה מפסידה למשך זמן רב מדי בתקווה שיהא תחזור להיות רווחית בזמן קצר מדי. אם אתם משתמשים בניתוח טכני להגדרת נקודות כניסה ויציאה, הקפידו על משמעת גבוהה בביצוע תוכנית המסחר המקורית שלכם.

דפוסי התרשים
ישנו מגוון רחב של תרשימים המציגים תנודות מחיר. הנפוצים ביותר הם תרשימי עמודות. כל עמודה תייצג פרק זמן יחיד אשר יכול לנוע על טווח שבין דקה לחודש ועד למספר שנים. התרשימים הללו יציגו מגמות מחירים ברורות אשר מתפתחות על פני תקופת זמן.

פמוטים
כמו הדפוסים המתוארים בתרשימי עמודות, דפוסי הפמוטים יכולים לצפות את השוק. בשל הצבעוניות שבהמחשה, מספקים הפמוטים פרטים וויזואליים רבים יותר מאשר בתרשימי עמודות.

נקודות ומספרים
נקודות ומספרים מציגים למעשה את אותה המגמה המופיעה בתרשימי עמודות, אלא שנעשה שימוש בסימני X ו-O לסימון שינויים בכיווני השוק. בנוסף לכך, תרשים נקודות ומספרים אינם משתמשים בטווחי זמן כיד להצביע על היום המסוים המיוחס לפעילות מחירים מסוימת.

מדדים טכניים

להלן מספר מדדים נפוצים המשמשים בניתוח טכני:

מדדי מגמות
המגמה היא מונח המשמש לתאר את מידת ההתמדה של תנועת מחירים מסוימת בכיוון אחד על פני זמן. המגמות נעות בשלושה כיוונים: מעלה, מטה והצידה. מדדי מגמות משלבים נתוני מחירים שונים ליצירת המחשה מורכבת של כיוון השוק. (דוגמא: ממוצעים נעים, קווי מגמה).

מדדי עוצמה
עוצמת השוק מתארת את המידה שבה השוק מחזיק בדעה מסוימת ביחס למחיר מסוים על ידי בחינת הפוזיציות שנרכשו על ידי משתתפים שונים במסחר. נפח או עניין מהווים את המרכיבים הבסיסיים של מדד זה. האיתותים שלהם חופפים או מובילים את השוק. (דוגמא: נפח).

מדדי תנודתיות
תנודתיות היא מונח המשמש בדרך כלל לתאר את ההיקף, או הגודל, של תנודות מחירים מיום ליום, ללא קשר לכיוון התנועה שלהן. בדרך כלל, שינויים בתנודתיות מובילים גם לשינויים במחיר. (דוגמא: רצועות בולינגר).

מדדים מחזוריים
מחזור הוא מונח המצביע על דפוסים חוזרים של תנועות בשוק, המתייחסים לאירועים אשר חוזרים על עצמם, כגון עונות, בחירות וכולי. לשווקים רבים קיימת הנטייה לפעול בדפוסים מחזוריים. מדדים מחזוריים קובעים את התזמון של דפוסים מחזוריים מסוימים. (דוגמא: גל אליוט).

מדדי תמיכה/התנגדות
תמיכה והתנגדות מציגה את רמות המחירים הקבועות שבהן השווקים עולים או יורדים ואז משנים כיוון. תופעה זו מיוחסת לתפיסה הבסיסית של היצע וביקוש. (דוגמא: קווי מגמה).

מדדי מומנטום
מומנטום הוא מונח כללי המשמש לתאר את המהירות שבה מחירים משתנים על פני פרק זמן נתון. מדדי מומנטום מגדירים את עוצמתה או חולשתה של מגמה כאשר היא משתנה עם הזמן. המומנטום הוא החזק ביותר בתחילתה של מגמה והנמוך ביותר בנקודות המפנה השונות. כל שינוי בכיוון המחירים והמומנטום מהווה אזהרה לקיומה של חולשה; במקרה שבו מתרחשים שינויי מחירים קיצוניים במצב של מומנטום חלש, הדבר מהווה איתות לסיומה של התנועה בכיוון זה. אם המומנטום מציג מגמה חזקה והמחירים הם שטוחים, הדבר משקף שינוי פוטנציאלי בכיוון המחירים. (דוגמא: סטוכסטי, MACD, RSI).

forex7to8ampm@gmail.com

 
 
 
סיכומי ניתוח טכני
בחסות INVESTING
[לידיעה המלאה]
יומן אירועים כלכלי
בין לאומי
[לידיעה המלאה]
מניות מובילות
[לידיעה המלאה]
מחירי סחורות בזמן אמת
[לידיעה המלאה]
שערי מטבעות חוץ עיקריים
[לידיעה המלאה]
 
ניהול תיקים בצוות,אמון אישי ,סוחרים ומנהלי תיקים .הכשרה 1X1